برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر روش جیگ ساو بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قلتاش عباس,صالحي مسلم,قهرماني بهپور
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي روانشناسي و كاربرد آن در جامعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف از اجراي اين پژوهش، مطالعه تاثير روش يادگيري مشارکتي (با تاکيد بر روش جيگ ساو) بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر دوره راهنمايي مي باشد.
فرضيه کلي پژوهش اين است که روش تدريس جيگ ساو بر رشد مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي نظير: احترام گذاشتن به ديگران، انجام وظيفه، انجام کار در برابر ديگران، دوست يابي، سوال کردن، گوش دادن، مسووليت پذيري، رعايت مقررات، پذيرش جواب نه ديگران و دادن جواب نه به ديگران و شرکت در فعاليت هاي گروهي دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي تاثير دارد.
جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي کوه سبز در سال 87-86 بوده است که در اين سال کل دانش آموزان پسر پايه دوم راهنمايي 40 نفر بوده اند که در دو کلاس جداگانه مشغول به تحصيل بوده اند. در اين پژوهش کل جامعه آماري به عنوان نمونه لحاظ گرديده است که از دو کلاس باشيوه تصادفي يکي از گروه ها (کلاس ها) به عنوان گروه گواه انتخاب شده است و کلاس ديگر به عنوان گروه آزمايش لحاظ شده است. در طرح پژوهش از روش نيمه تجربي يا شبه تجربي استفاده مي شود. زيرا در اين تحقيق امکان کنترل يا دستکاري کامل متغير يا متغيرها وجود ندارد. در اين پژوهش آزمون مقدماتي يا پيش آزمون از دو کلاس دوم راهنمايي به عمل آمد و با مشاهده يکي بودن گروه ها (معني دار نشدن محاسبه نشده هر دو گروه) در گروه تجربي متغير مستقل وارد نشده يعني گروه تجربي تحت تاثير روش جيگ ساو به عنوان متغير مستقل قرار گرفت و در نهايت بعد از مدت 6 هفته (حدود 6 جلسه 45 دقيقه اي) از هر دو گروه آزمون نهايي يا پس آزمون به عمل آمد.
در اين تحقيق به علت داشتن دو گروه مستقل و گواه از آزمون تي مستقل استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار
SPSS  تحليل گرديده است. نتايج و يافته هاي پژوهش حاکي از تاييد فرضيه کلي پژوهش يعني بررسي تفاوت بين ميزان رشد مهارت هاي اجتماعي گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون است و اين نشان دهنده اين است که بکارگيري شيوه تدريس جيگ ساو تاثير مثبت به روي بهبود مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دارد.

 
کلید واژه: يادگيري مشارکتي، روش جيگ ساو، مهارت هاي اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی