نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و پایگاه هویتی با تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره پیش دبستانی شهرستان دلفان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسمعيلي مهتاب,رستمي سعيد,خيري محبوبه,عبدي مسافر عبدالرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي هويت كودكان ايران اسلامي در دوره پيش دبستاني
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  وزارت آموزش و پرورش اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و پايگاه هويتي با تربيت اخلاقي دانش آموزان دوره پيش دبستاني شهرستان دلفان انجام شده است. براي بررسي اين رابطه از طرح پژوهشي توصيفي استفاده شده است.جامعه پژوهش، دانش آموزان و مربيان پيش دبستاني بودند.به منظور بررسي فرضيه اصلي، بر اساس فرمول کرچس و مورگان براي جامعه اي به حجم 187 نفر و با توجه به امکانات و يکسري محدوديت ها، آزمونها بر روي نمونه اي با حجم 120 نفر اجرا شد. پايگاه هويت به وسيله آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت تجديد نظر دوم سنجيده شده و هر يک از آزمودني ها در يکي از پايگاههاي دستيابي، تعليق، ممانعت و پراکندگي قرار گرفتند. ويژگي هاي شخصيتي به وسيله آزمون شخصيتي 16 عاملي کتل سنجيده شد و آزمودني ها در هر يک از عوامل کتل در دو گروه بالا (کسب نمرات 10-9-8) و گروه پايين (کسب نمرات 3-2-1) قرار گرفتند. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که همبستگي معناداري بين برخي از ويژگيهاي شخصيتي و پايگاههاي هويت با تربيت اخلاقي وجود دارد و افراد گروه بالا و پايين عوامل شخصيتي کتل تفاوت معناداري در نمرات پايگاههاي هويت نشان دادند. در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد، وضعيت تاهل و رشته تحصيلي مربيان رابطه معنادار به دست آمد.

 
کلید واژه: ويژگي هاي شخصيتي، پايگاه هويتي، تربيت اخلاقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی