برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای معلمان با کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی آنان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ثمري عيسي,پورونچي صلوات ميلاد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين، موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 

آموزش و پرورش سازماني پويا در جامعه محسوب گرديده که وظيفه آموزش پايه را بر اعضاي جامعه بر عهده دارد. معلمان، که از محورهاي مهم در سازمان آموزش و پرورش محسوب مي گردند. از جمله عواملي که مي تواند در مطلوبيت وضعيت معلمان اثرگذار باشد عامل کيفيت زندگي کاري است، و خوکارآمدي است هر ميزان که اشخاص از نظر کيفيت زندگي کاري در سطح بالاتري قرار گيرند به همان ميزان تلاش و کوشش بيشتري در راستاي رسيدن به اهداف خود انجام خواهند داد. همچنين خودکارآمدي در حوزه يادگيري اجتماعي و نظريه هاي شناختي براي رفتار حرفه اي افراد موثر واقع مي گردد. بدين لحاظ بررسي عوامل اثرگذار بر دو عامل فوق نيز مي تواند حائز اهميت باشد از جمله اين عوامل اخلاق حرفه اي معلمان است که به نوبه خود مي تواند در افزايش و ارتقاء کيفيت زندگي کاري و خودکارآمدي اثرگذار باشد در تحقيق حاضر که به روش توصيفي – همبستگي صورت پذيرفته، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه اي معلمان و پرسشنامه خودکارآمدي وارترز و جروسلم GSE-10 و پرسشنامه کيفيت زندگي کاري والتون WQL. با طرح يک فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي به بحث و بررسي در خصوص رابطه متغيرهاي خودکارآمدي و کيفيت زندگي کاري (متغير هاي وابسته) با اخلاق حرفه اي (متغير مستقل) پرداخته شد که در نهايت مشخص گرديد که بين متغيرهاي وابسته و مستقل در سطح کمتر از 0.01 همبستگي وجود دارد. همچنين مولفه هاي احترام به ارزش ها، عدالت و انصاف و مسووليت پذيري توانايي پيش بيني خودکارامدي را در سطح R2=0.21 از خود نشان دادند ضمن آنکه در رگرسيون گام به گام مولفه هاي وفاداري و همددري با ديگران توانستند در سطح R2=0.31 متغير کيفيت زندگي کاري را پيش بيني نمايند.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، کيفيت زندگي کاري، اخلاق حرفه اي، معلمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 744   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی