برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی نگرش به مواد مخدر و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرادحاصلي مهين,كياني قمر
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روانشناسي، علوم تربيتي و سبك زندگي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه پيام نور قزوين، موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه انعطاف پذيري شناختي با نگرش به مواد مخدر و مقايسه آن در بين دانشجويان دختر و پسر شهر زنجان انجام شد.
روش پژوهش: طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري دانشجويان دانشگاه آزاد زنجان بودند. 364 نفر (147 نفر زن و 217 نفر مرد) با نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي گرد آوري داده ها پرسشنامه انعطاف پذيري شناختي دنيس و وندروال و پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر نظري بود. داده ها با نرم افزار
SPSS-16، و آزمون هاي توصيفي و استنباطي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام و مانوا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد انعطاف پذيري شناختي و مولفه هاي آن همبستگي منفي معني داري با نگرش به اعتياد داشتند. مولفه هاي جايگزين هايي براي رفتارهاي انساني و کنترل پيش بين معناداري براي نگرش به اعتياد بودند. دختران و پسران در همه متغيرها تفاوت معناداري با يکديگر داشتند. ميانگين انعطاف پذيري شناختي و مولفه هاي آن در دختران بيشتر از پسران بود (
p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نقش معنادار متغيرهاي مورد بررسي با نگرش به مواد، طراحي مداخلات با هدف بهبود انعطاف پذيري شناختي مي تواند در نگرش به مواد نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: انعطاف پذيري شناختي، نگرش به مواد مخدر، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 351   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی