برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوامل موثر در انتخاب برند توسط مشتریان (مطالعه موردی: شرکت نامی نو در اصفهان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زيني اصفهاني بدري,عبدالمنافي سعيد,غلامي محمود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 

اين پژوهش باهدف بررسي عوامل موثر در انتخاب برند توسط مشتريان در شرکت نامي نو در اصفهان به انجام رسيده است. فرضيه هاي تحقيق شامل تصوير ذهني مثبت از برند در تصميم گيري براي خريد توسط مشتري تاثير دارد، نام برند و حروف به کاربرده شده بر انتخاب آن برند توسط مشتري تاثير دارد. مفهوم برند بر روي خريد محصولات آن برند تاثير دارد. هويت برند بر انتخاب برند تاثير دارد و درنهايت ويژگي هاي جمعيت شناختي بر انتخاب برند تاثير دارد. تحقيق حاضر ازلحاظ پژوهش توصيفي است و از دسته پژوهش هاي پيمايشي است و ازلحاظ هدف ساختاري کاربردي است. جامعه تحقيق مصرف کنندگان و خريداران برند نامي نو در بين مشتريان شهر اصفهان و نمونه آماري با استفاده از روش کوکران برابر 219 نفر از مشتريان در شهر اصفهان به صورت تصادفي و طبقه بندي دومرحله اي و پرسشنامه حاوي 23 سوالي (اقتباس شده) به صورت داوطلبانه در اختيار پاسخ دهندگان قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با آلفاي کرونباخ با ضريب بالاي 0.7 مورد تائيد قرار گرفت. جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي (بررسي رسم نمودار و جداول) و آمار استنباطي (آزمون فريدمن، آزمون خي دو، آزمون کلوموگراف-اسميرنوف، آزمون بارتلت و مدل سازي معادلات ساختاري) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS و نرم افزار AMOS مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. با توجه به نتايج پژوهش در اين خصوص شاخص هويت برند با وزني معادل 0.78 نقش اساسي در انتخاب برند ايفا مي کند.

 
کلید واژه: برند، انتخاب برند، هويت برند، مفهوم برند، تصوير ذهني مثبت برند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 162   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی