نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبیین موانع توسعه گردشگری الکترونیک در صنعت گردشگری ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طهمورث عاطفه,صنايعي علي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 

به طور کلي آمارها گوياي جايگاه نازل توريست در کشور و سهم 1% ايران از سبد گردشگري جهاني است که شهر اصفهان نيز از اين قاعده مستثني نيست، گردشگري الکترونيک سبب رونق بازارهاي رسمي و محلي کشورها و نيز توسعه بازاريابي و تبليغات است که اين امر موجب رونق تجارت الکترونيک در سطح ملي و بين المللي مي گردد. بنابراين انجام يک مطالعه تحليلي بر روي گردشگري الکترونيک در شهري مانند اصفهان، موثر بوده و مي تواند راهکارهاي لازم را پيش روي مديران صنعت گردشگري به منظور توسعه گردشگري الکترونيک قرار دهد. هدف از اين پژوهش تبيين موانع توسعه گردشگري الکترونيک در شهر اصفهان است. اين پژوهش از نظر روش تحليلي-توصيفي است و از نظر هدف پژوهشي کاربردي مي باشد. در اين پژوهش بر روي موانع توسعه گردشگري الکترونيک در شهر اصفهان، مطالعه اي در قالب پرسشنامه محقق ساخته با طيف پنج گزينه اي ليکرت صورت گرفته و ميان گردشگران ورودي به اصفهان در تابستان 1395، مديران و کارشناسان توزيع و سپس در نرم افزار SPSS22 همبستگي بين متغيرها با متغير وابسته آزمون شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد عوامل فرهنگي-اجتماعي، فني-زيرساختي، انساني، محيطي و سازماني-مديريتي از جمله موانع توسعه گردشگري الکترونيک مي باشند.

 
کلید واژه: گردشگري، گردشگري الکترونيک، شهر اصفهان، تجارت الکترونيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی