نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر مدیریت سود

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اديبي شيرين,مرادي زهرا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  موسسه آموزش عالي تاكستان
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي تاثير قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري بر مديريت سود است. در اين پژوهش قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري به عنوان متغيرمستقل و مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و مديريت سود واقعي به عنوان متغيرهاي وابسته مي باشند. جامعه آماري پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن، شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين پژوهش تعداد نمونه هاي انتخاب شده 90 شرکت بوده است. داده هاي اين پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1390 تا پايان سال 1395 به صورت يکساله جمع آوري و نتايج آزمون فرضيه ها ارائه شده است. در اين پژوهش از تحليل رگرسيون چند متغيره به روش داده هاي ترکيبي با اثرات ثابت براي بررسي فرضيه ها استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري و ميزان مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي ارتباط معکوس و معني داري برقرار است ولي بين قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري و ميزان مديريت سود واقعي ارتباط معني داري برقرار نيست.
اين مقاله مستخرج از پايان نامه به عنوان بررسي تاثير قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري بر مدريت سود که در سال 1396 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند توسط نويسندگان انجام پذيرفت، مي باشد.

 
کلید واژه: قابليت مقايسه اطلاعات حسابداري، مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي، مديريت سود واقعي، بورس اوراق بهادار تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی