برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین روش بهینه خشک کردن قطعات سیب زمینی با هدف جلوگیری از ضایعات

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ضياالحق سيدحميدرضا*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي شاهرود
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

در اين پژوهش به منظور يافتن روش مناسب براي خشک کردن قطعات سيب زميني، دو رقم مجني و پشندي انتخاب شده و پس از پوست گيري در قطعات مکعبي شکل 10 و 20mm برش زده شدند. سپس عمل بلانچينگ به مدت 3 و 5 دقيقه انجام شد. پس از آنزيم بري، نمونه ها در محلول اسيد آسکوربيک غوطه ور شده و بعد از آن در سه دماي 50، 60 و 70oC خشک شدند. پس از خشک شدن ميزان جذب آب مجدد، درصد چروکيدگي و وزن مخصوص نمونه ها اندازه گيري شد و منحني هاي خشک کردن نيز رسم شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر تمام فاکتورها بر درصد چروکيدگي نمونه هاي خشک شده در سطح آماري 1% معني دار مي باشد. در مورد جذب آب مجدد، اثر دماي خشک کردن در سطح آماري 5% و اثر واريته در سطح آماري 1% معني دار است. اثر اندازه نمونه و واريته سيب زميني بر وزن مخصوص نمونه ها نيز به ترتيب در سطح آماري 1% و 5% معني دار مي باشد. باتوجه به يافته هاي به دست آمده مشخص شد که دماي 50oC و زمان آنزيم بري 3 دقيقه براي قطعات 20 ميلي متري تهيه شده از سيب زميني هاي واريته مجني بهترين شرايط براي خشک کردن مي باشد.

 
کلید واژه: سيب زميني، خشک کردن، آنزيم بري، اندازه قطعات، کاهش ضايعات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 100   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی