برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی استفاده از پودر سیب زمینی خام در جیره جوجه های گوشتی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: جعفري صيادي عليرضا,ابوالقاسمي سيدعبدالحسين,رفيعي فرجاد
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

آزمايشي در قالب طرح کامل تصادفي به منظور بررسي استفاده از پودر سيب زميني خام در جيره هاي جوجه گوشتي با استفاده از 250 قطعه جوجه گوشتي تجاري به مدت 56 روز انجام شد. دوره آزمايش به 3 مرحله آغازين (هفته هاي 2 و 3)، رشد (هفته هاي 5، 4 و 6) و پاياني (هفته هاي 7 و 8) تقسيم شدند. جوجه ها در 8 روزگي به 5 گروه آزمايشي با جيره هاي غذايي محتوي صفر درصد (کنترل)، 10%، 20%، 30% و 40% پودر سيب زميني تقسيم شدند. درصدهاي فوق الذکر نشان دهتده ميزان جايگزيني ذرت در جيره به وسيله پودر سيب زميني خام در طي مراحل آغازين و رشد است. در مرحله پاياني تمامي تيمارهاي آزمايشي از جيره کنترل تغذيه شدند. در اين آزمايش در هر تيمار 5 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه قرار داشت. در روز 56، از هر تکرار 2 جوجه براي تعيين درصد لاشه ذبح گرديد. نتايج آزمايش نشان داد که ميزان خوراک هفتگي به غير از هفته هاي 5 و 6 تفاوت معني داري مشاهده نشد (p<0.05). در ميزان افزايش وزن هفتگي و ضريب تبديل غذايي، به غير از هفته هفتم تفاوت معني داري مشاهده نشد (p<0.05). به طور کلي استفاده از پودر سيب زميني خام در جيره جوجه هاي گوشتي سبب کاهش وزن و نيز افزايش ضريب تبديل غذايي گرديد. در ميزان چربي حفره بطني تفاوت معني داري ديده نشد (p<0.05)، ولي درصد لاشه و کبد داراي تفاوت معني دار بودند (p<0.05). پودر سيب زميني خام باعث کاهش درصد لاشه و افزايش درصد کبد گرديد.

 
کلید واژه: پودر سيب زميني خام، جوجه هاي گوشتي، جيره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 581   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی