برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین قابلیت هضم پوسته انار در گوسفند بلوچی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كردي يزدي محمدعلي*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي، استان يزد
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
 
چکیده: 

سطح زير کشت درختان انار در ايران 59000 هکتار و توليد کل ساليانه انار در کشور 658000 تن مي باشد. با توجه به اين واقعيت که 50-45 درصد از وزن انار را پوسته و دانه غير خوراکي آن تشکيل مي دهد، سالانه در کشور بيش از 296000 تن پوسته انار توليد مي گردد که منبع غذايي مناسبي براي تغذيه دام بشمار مي رود. طرح حاضر به منظور تعيين قابليت هضم پوسته و بقاياي حاصل از آبگيري انار باجرا درآمد. در اين آزمايش از 16 راس قوچ بالغ اخته بلوچي استفاده گرديد که بطور تصادفي از 4 جيره مختلف تغذيه مي شدند. دام ها در چهار گروه بترتيب 100% يونجه خشک، 38% يونجه و 62% پوسته انار، 31% يونجه و 69% پوسته انار، 23% يونجه و 77% پوسته انار تغذيه شدند. دام ها بطور انفرادي داخل قفس هاي متابوليک تغذيه مي شدند و از روش جمع آوري مدفوع براي تعيين ضرايب هضمي استفاده شد. ميانگين قابليت هضم ظاهري ماده خشک در جيره هاي چهارگانه مورد آزمايش برابر9.9±69.81 درصد و اختلاف بين جيره هاي مختلف معني دار بود (p<0.001).
ميانگين ضرايب هضمي ظاهري پروتئين خام در کل جيره ها برابر 10.08±55.81 درصد و اختلاف بين ضرايب هضم پروتئين در جيره هاي مورد آزمايش معني دار بود (p<0.001). ميانگين قابليت هضم انرژي خام ترکيبات مورد بررسي 8.2±64.56 رصد بود و همانند موارد سابق، اختلاف معني داري بين ضرايب هضم ظاهري انرژي خام جيره ها مشاهده گرديد (p<0.001). ميانگين قابليت هضم الياف خام جيره هاي چهارگانه تحت آزمايش 8.26±54.81 درصد و اختلاف بين ضرايب هضم ظاهري الياف خام اين جيره ها نيز معني دار بود (p<0.001) و در مورد ان- اف- اي ميانگين ضرايب هضمي براي جيره هاي مختلف 3.88±51.5 درصد اندازه گيري شد. بر خلاف ساير مواد مغذي جيره ها، ضرايب هضم ظاهري ان- اف- اي در جيره هاي مختلف با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند (p>0.05).

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 217   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی