برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی صفات زایشی 42 رقم فندق وارداتی از روسیه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جوادي مجدد داوود,عابدي قشلاقي ابراهيم,كمالي كوروش
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي فرصت ها و محدوديت هاي سرمايه گذاري در آستارا
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پارک علم و فناوري استان گيلان، فرمانداري شهرستان مرزي بندر آستارا
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور دست يابي به ارقام اميدبخش در ايستگاه تحقيقات فندق آستارا اجرا گرديد. در اين پژوهش خصوصيات گلدهي و مقايسه عملکرد و خصوصيات ميوه و مغز فندق مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت آگومنت و در قالب بلوک هاي کامل تصادفي به مدت 5 سال اجرا شد. خصوصيات زايشي (فنولوژي گل، گرده افشاني، عادت گل دهي، زمان باز شدن و ريزش دانه گرده و پذيرش کلاله) و عملکرد و خصوصيات ميوه (اندازه پوشينه رنگ، نسبت پوشينه به فندق، وزن ميوه (خشک ميوه همراه با پوشينه سبز)، وزن فندقه، وزن مغز نسبت مغز به پوسته و ابعاد فندقه و مغز (کرنل) مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري MSATC آناليز گرديد. در سال اول فنولوژي گل مورد ارزيابي قرار گرفت که اختلاف چشمگيري بين ارقام مورد مطالعه مشاهده شد و ارقام سه حالت مختلف عادت گلدهي را از خود بروز دادند به طوري که برخي از ارقام پروتاندر و برخي پروتوژن و برخي نيز هموگام بودند. نتايج آناليز داده هاي مربوط به خصوصيات کمي ميوه نشان داد ارقام مورد مطالعه با ارقام شاهد تفاوت داشتند و بين ارقام جديد نيز تفاوت چشمگيري مشاهده شد به طوري از نظر وزن فندقه رقم کاليب (3.8 گرم) بيشترين و رقم فوشا (1.98 گرم) کمترين بودند. از نظر طول فندقه و طول مغز قفقاز (29.8 و 27.5 سانتيمتر) بيشترين و رقم باقمارانسکي (16.6 و 13.4 سانتيمتر) کمترين، قطر فندقه و قطر مغز کاليب (23.4 و 20.6 بيشترين و رقم بايگانه (14.94 و 11.5 کمترين، درصد مغز سوچي با 58.14 بيشترين و رقم بوليبا با 41.9 کمترين، درصد پوسته بوليبا با 59.11 بيشترين و رقم پرزيدنت کمترين، عملکرد فوت بورامي با 2600 کيلوگرم بيشترين و رقم کومنسکي با 1491 کيلوگرم کمترين عملکرد را داشت.

 
کلید واژه: ارقام فندق، پروتاندري، پروتوژني، خود ناسازگاري، دگر گشني، ديکوگامي، هموگامي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 61   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی