برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر فاصله بوته روی ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در منطقه آستارا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اعتدال شيدا,تقي زاده رضا*,سعيدزاده فرزين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آستارا، گروه کشاورزي، آستارا، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي فرصت ها و محدوديت هاي سرمايه گذاري در آستارا
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پارک علم و فناوري استان گيلان، فرمانداري شهرستان مرزي بندر آستارا
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير فاصله بوته بر روي رديف، بر عملکرد و اجراي عملکرد کلزا، آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي- آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا در سال زراعي 91-1390 به مرحله اجرا در آمد. ارقام مورد بررسي در اين آزمايش هايولا 401، هايولا 60، زرفام مادري و RGS بود و مقادير تراکم بوته شامل 50، 70 و 110 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد-نتايج تجريه واريانس نشان داد که بين ارقام مورد بررسي از لحاظ ارتفاع بوته، طول غلاف، تعداد غلاف در ساقه اصلي، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد روز تا رسيدن، تعداد روز تا شروع گلدهي، وزن دانه در بوته، بيوماس تک بوته و عملکرد در سطح احتمال 1 درصد و از لحاظ وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معني دار وجود داشت. نتايج مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که از لحاظ ارتفاع بوته رقم هايولا 401 با ميانگين 137.361 سانتي متر بلندترين ارتفاع بوته را داشته است و بيشترين ارتفاع نيز به تراکم 110 بوته در متر مربع تعلق داشت. بيشترين وزن دانه بوته، رقم زرفام مادري با ميانگين 120.521 سانتي متر تعلق داشت. بيشترين وزن دانه در بوته به رقم هايولا 401 با ميانگين 9.907 گرم و کمترين مربوط به رقم RGS با 5.882 گرم بود. از لحاظ عملکرد ارقام هايولا 401 و زرفام مادري برترين ارقام بودند و تراکم 110 بوته در متر مربع نيز داراي بيشترين عملکرد بود. کمترين عملکرد مربوطه به رقم RGS با ميانگين 1929.6 گرم در متر مربع بود.

 
کلید واژه: کلزا، تراکم کاشت، عملکرد، اجزاي عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 751   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی