برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین ارزش غذایی کاه غلات به منظور تغذیه دام

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: پاسندي محمد,فضايلي حسن,حافظيان سيدحسن,كاويان عبداله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش تعيين ترکيبات شيميايي و قابليت هضم مواد مغذي کاه غلات بود. ترکيبات شيميايي طبق روشهاي متداول در آزمايشگاه اندازه گيري شد و قابليت هضم نيز به روش استفاده مستقيم از حيوان زنده تعيين گرديد. به منظور نمونه گيري، تعداد 72 روستا در استان گلستان به «روش نمونه برداري طبقه بندي شده تصادفي» انتخاب گرديد و در هر روستا بطور تصادفي 3 خانوار کشاورز انتخاب و از انبار علوفه، خرمن و يا مزارع آنها نمونه برداري انجام گرفت. تعداد نمونه براي کاه گندم 30، کاه جو 30 و کاه برنج 12 عدد بود.
ميانگين پروتئين خام کاه گندم، کاه جو و کاه برنج به ترتيب 3.50، 3.51 و 5.07 درصد بود که کاه گندم داراي پائين ترين ضريب تغييزات پروتئين خام (12.57%) بود. همچنين غلظت الياف خام در کاه هاي مزبور به ترتيب 42.59، 41.68 و 36.21 درصد بدست آمد. ميانگين غلظت ان.اف.اي در مواد خوراکي مذکور به ترتيب 45.59، 45.15 و 44.09 درصد در ماده خشک بود که کمترين ضريب تغييرات (5.12%) مربوط به کاه برنج مي باشد. همچنين غلظت انرژي خام به ترتيب 3403.36، 3409.64 و 3463.10 کيلوکالري در کيلوگرم ماده خشک بود. کمترين ميزان فسفر و کلسيم (به ترتيب 0.06% و
0.18 %) مربوط به کاه گندم بود. غلظت منگنز و روي در کاه برنج به ترتيب 322.60 و 54.44  ميلي گرم در کيلوگرم بود که نسبت به کاه هاي ديگر بسيار بالامي باشد.
ميانگين قابليت هضم ماده خشک کاه گندم، کاه جو و کاه برنج به ترتيب 47.1، 38.4 و 42.6 درصد بود که کاه جو پائين ترين رقم را نشان داد (p<0.01). همچنين ميانگين قابليت هضم ماده آلي در کاه هاي مزبور به ترتيب 45.25، 43.27 و 43.4 درصد بود و بين ميانگين ها تفاوت معني داري مشاهده نشد (p>0.01).
ميانگين قابليت هضم پروتئين خام مواد خوراکي فوق به ترتيب 15.7، 13.4 و 14.5 درصد تعيين گرديد (p<0.01) و نيز ميانگين قابليت هضم الياف خام به ترتيب 49.6، 48.2 و 47.5 درصد بود که کاه گندم بالاترين رقم را نشان داد (p<0.01) .ميانگين قابليت هضم ديواره سلولي بدون همي سلولز نيز به ترتيب 36.3، 33.1 و 31.9 درصد بود که تفاوت بين آنها معني دار بود (p<0.01). ميانگين انرژي قابل هضم و انرژي قابل متابوليسم در کاه برنج بيشترين (به ترتيب 1.95 و 1.60 مگاکالري در کيلوگرم) بود و تفاوت بين آنها معني دار نشان داد (p<0.01).

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 9843   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی