برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از بلوک ملاس- اوره در تغذيه گاوميش هاي شيرده خوزستان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مشايخي محمدرضا,رضايزدي كامران
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  قطب علمی مهندسی بازیافت و ضایعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
زمان:  1384دوره 2
 
 
چکیده: 

جهت بررسي تاثير استفاده از بلوکهاي ملاس و اوره بر مصرف خوراک، توليد و ترکيبات شير گاوميش هاي شيرده آزمايشي در قالب طرح مربع لاتين تکرار شونده در دو مربع 4× 4 با استفاده از 8 راس گاوميش شيرده انجام شد. رديف هاي مربع شامل دوره هاي 28 روزه اجراي آزمايش و ستون هاي مربع شامل شکم هاي مختلف زايش گاوميش ها بود. تيمارها (جيره هاي غذايي) شامل: 1 جيره غذايي رايج در منطقه، 2 جيره غذايي استاندارد بر اساس 100 درصد مصرف روزانه 3 جيره غذايي بر اساس 80 درصد مصرف روزانه و 4 جيره غذايي بر اساس 70 درصد مصرف روزانه بودند. در تيمارهاي 3 و 4 علاوه بر خوراک داده شده از بلوکهاي ملاس- اوره بطور آزاد در تغذيه دام ها استفاده شد. ترکيب بلوکهاي ملاس و اوره شامل 50 درصد ملاس، 10 درصد اوره، 20 درصد پيت نيشکر، 10 درصد آهک، 5 درصد نمک و 5 درصد آرد استخوان بود. از نظر توليد شير روزانه و ترکيبات شير بين تيمارها اختلاف معني داري مشاهده نشد (P>0.05). ميانگين هاي توليد شير تصحيح شده بر اساس 4 درصد چربي در تيمارهاي اول تا چهارم به ترتيب 11.98، 12.57، 12.03 و 11.44 کيلوگرم در روز بود که اختلافات بين آنها معني دار بود (P<0.05). کمترين ماده خشک مصرفي روزانه (12.49 کيلوگرم)، کمترين هزينه خوراک مصرفي روزانه (6354.90 ريال) و کمترين هزينه خوراک با ازاي يک کيلوگرم شير توليدي تصحيح شده (568.40 ريال) مربوط به تيمار چهارم بود و اختلاف بين تيمارها معني دار بود (P<0.05). ميانگين مصرف روزانه بلوک ملاس و اوره در تيمارهاي سوم و چهارم به ترتيب 0.14 ± 1.47 و 0.11 ± 1.41 کيلوگرم بود با اين حال، ايجاد محدوديت غذايي دراين دو تيمار باعث کاهش وزن دام ها شد. بطور کلي نتايج اين آزمايش نشان داد که بلوکهاي ملاس و اوره مي توانند جايگزين 10 درصد مجموع خوراک مصرفي روزانه گاوميش هاي شيرده شوند.

 
کلید واژه: گاوميش شيرده، تغذيه، بلوکهاي ملاس - اوره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 107   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی