برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عدالت سازمانی در شرکت های دانش بنیان بررسی موردی هلدینگ مادر تخصصی شرکت گروه فن آوا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري علي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و توسعه پايدار
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه رويداد پردازش رستان
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

از آنجايي که اهميت شهروندان به عنوان يکي از منابع بسيار مهم سازمان درک شده است، رفتار آن ها نيز بسيار با اهميت تلقي مي شود. در واقع همواره آن دسته از رفتارهاي شغلي کارکنان که تاثير آن ها بر اثربخشي عمليات سازمان زياد است، مورد توجه مديران و محققان مي باشد. ادراک از عدالت به اين موضوع برمي گردد که کارکنان در سازمان درک کنند با آن ها عادلانه رفتار گرديده است. در اين صورت بروز رفتارهاي شهروندي از کارکنان مورد انتظار است. با توجه به اينکه بيمه ها يکي از سازمان هايي مي باشند که به ارائه خدمات به مشتريان مشغول اند، رفتارهاي کارکنان مي تواند تاثير مستقيمي بر هدف نهايي سازمان که همان سود آوري و بقا سازمان داشته باشد. از اين رو توجه به رفتارهاي کارکنان در اين سازمان ها بسيار حائز اهميت است. در مقاله حاضر به بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني با عدالت سازماني در شرکت هلدينگ مادر تخصصي شرکت گروه فن آوا پرداخته مي شود.
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي است و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات نيز اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي است و از نظر روش تحليل فرضيه ها همبستگي است. در اين پژوهش بر اساس مدل پژوهش پرسشنامه اي ساخته شد. پس از آن، اين پرسشنامه در جامعه اين پژوهش که در شرکت گروه فن آوا است توزيع و گردآوري گرديد. و در نهايت، شرکت مورد مطالعه بر اساس مدل پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. يافته ها نشان دادند که بين رفتار شهروندي سازماني و عدالت سازماني رابطه معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: رفتار شهروندي سازماني، عدالت سازماني، عدالت توزيعي، عدالت رويه اي، عدالت مراوده اي، شرکت گروه فن آوا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی