برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

زمان در حکمت ارسطو و ابن سینا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاشمي دولابي قدسيه سادات*
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه سفيران فرهنگي مبين
زمان:  1397دوره 4
 
 
چکیده: 

زمان يکي از مسائل کهن فلسفي است که از آغاز تفکر فلسفي مورد توجه فيلسوفان قرار داشته و تبيين و تعريف آن از معضلات و مسائل مهم به شمار مي رفته است. ارسطو و ابن سينا از فيلسوفان بزرگي هستند که با تفکر و شيوه خاص تفکر فلسفي خود به اين مساله پرداخته اند. اين مقاله کوشيده است با بررسي منابع موجود و با روش کتابخانه اي به مساله تبيين زمان از نظر اين دو فيلسوف بپردازد و نکات مشترک و مورد اختلاف اين دو را بيان و مقايسه کند. ارسطو معتقداست وجود حرکت، دليل بروجود زمان است و اگر ما حرکت را ادراک نکنيم، زمان را ادراک نخواهيم کرد و هر چند زمان، عين حرکت نيست، ولي از حرکت نيز جدا نيست، يعني بدون حرکت، زمان نخواهد بود. از نظر ابن سينا انسان با التفات به وجدان، انديشه و عقل درمي يابد که وجود زمان امري بديهي و واقعي است نه موهوم، و براهين اقامه شده بر وجود زمان، صرفا تنبيه و آگاهي بر وجود زمان هستند، وي زمان را واقعيت عرضي نه جوهري مي داند که وابسته به موضوع حرکت و حرکت است، وي عامل اندازه گيري تجدد دائمي حرکت را زمان مي نامد.

 
کلید واژه: زمان، حرکت، ارسطو، ابن سينا، تقدم و تاخر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 458   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی