برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تفاوت هوش هیجانی، سلامت روان و میزان یادگیری حرکتی دانشجویان ورزشکار با غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اشگرف سيما*
 
 *آموزش و پرورش
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1397دوره 5
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي تفاوت هوش هيجاني، سلامت روان و ميزان يادگيري حرکتي دانشجويان ورزشکار با غيرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوده است. پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و مقايسه اي است که به بررسي تفاوت هوش هيجاني، سلامت روان و يادگيري حرکتي دانشجويان ورزشکار با غيرورزشکار مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق را کليه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد شهرکرد در مقاطع کارشناسي در سال تحصيلي 97-1396 تشکيل مي دهند. روش نمونه گيري اين تحقيق تلفيقي از نمونه گيري تصادفي ساده و در دسترس است. حجم نمونه با توجه به نوع تحقيق و منطق انجام رگرسيون 100 نفر انتخاب شد.تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است در بخش آمار توصيفي به توصيف ويژگي هاي نمونه هاي آماري پرداخته شده است. در بخش آمار استنباطي با توجه به نوع تحقيق از آزمون نرمال بودن توزيع داده ها و آزمون پارامتريک تي با نمونه هاي مستقل در محيط نرم افزار SPSS استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين دانشجويان ورزشکار با غيرورزشکار تفاوت معناداري در ميزان هوش هيجاني، يادگيري حرکتي و سلامت روان وجود داشته است.

 
کلید واژه: ورزش، ورزشکار، دانشجويان، سلامت روان، يادگيري حرکتي، هوش هيجاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی