برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير شش هفته تمرينات عضلات ناحيه مرکزي بدن بر تعادل ايستا و پوياي دختران بسکتباليست مبتلا به آسيب اسپرين مزمن مچ پا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدالخالق فاطمه,طباطبايي حميد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1397دوره 5
 
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير شش هفته تمرينات عضلات ناحيه مرکزي بدن بر تعادل ايستا و پوياي دختران بسکتباليست مبتلا به آسيب اسپرين مزمن مچ پا بود.
روش تحقيق: آزمودني هاي اين مطالعه 20 نفر از دختران بسکتباليست مبتلا به آسيب مزمن مچ پا بودند که با توجه به معيارهاي ورود به مطالعه در دو گروه همگن 10 نفره تجربي و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزيابي تعادل ايستا و پويا به ترتيب از آزمون هاي تعادلي لک لک
Y قبل و بعد از اعمال برنامه تمريني، استفاده شد. سپس گروه تجربي به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) تمرينات عضلات ناحيه مرکزي را انجام دادند. به منظور تجزيه تحليل داده ها جهت بررسي تفاوت بين گروهي و درون گروهي از آزمون هاي تي مستقل و زوجي استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که تفاوت معني داري در ميزان تعادل ايستا و پويا در گروه تجربي پس از اعمال برنامه تمريني وجود دارد. درحاليکه در گروه کنترل هيچگونه تفاوتي مشاهد نشد. نتايج نشان داد که انجام شش هفته تمرينات عضلات ناحيه مرکزي بدن سبب بهبود تعادل ايستا و پويا دختران بسکتباليست مبتلا به آسيب مچ پا مي گردد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، توصيه مي شود که در برنامه توانبخشي اين دسته از افراد از تمرينات عضلات ناحيه مرکزي بدن در کنار ساير روش هاي تمريني استفاده شود.

 
کلید واژه: تعادل ايستا، تعادل پويا، اسپرين مچ پا، تمرينات ثبات مرکزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی