برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سطوح مختلف چرايي بر تراکم، تنوع و ترکيب گونه اي (مطالعه موردي: مراتع استپي ندوشن)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فخيمي ابرقويي الهام,مصداقي منصور,نادري حسين,ديانتي تيلكي قاسمعلي,ثنايي ليلا
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
 
چکیده: 

به منظور ارائه فاکتور مناسب جهت پايش مراتع خشک پس از چرا، در اين تحقيق تغييرات ترکيب گونه اي، تراکم، تنوع، يکنواختي و غناي گونه اي در راستاي گراديان شدت چرا در مراتع استپي ندوشن (قطب دامداري استان يزد) مورد بررسي قرار گرفت. جهت انجام پژوهش از روش طبقه بندي - سيستماتيک - تصادفي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي استفاده شد. در هر پلات 2m2، درصد تاج پوشش و تراکم هر گونه تخمين زده شد. جهت بررسي اثر شدت چرا بر ترکيب گونه اي، درصد تاج پوشش گونه غالب درمنه، گونه هاي خوشخوراک، گونه اي غير خوشخوراک، گونه مهاجم و تاج پوشش کل تخمين زده شد. تنوع با استفاده از دو شاخص شانون و سيمپسون، يکنواختي با استفاده از شاخص پيلو, غناي گونه اي با شمارش تعداد گونه در هر سايت و تراکم از طريق شمارش تعداد پايه هاي گياهي در هر سطح يک متر مربعي، مورد بررسي قرار گرفت. تمام تجزيه و تحليل داده ها در نرم افزار SPSS 11.5 انجام شد. نتايج کلي نشان داد که تغييرات ترکيب گونه اي نسبت به چرا حساس تر است و بررسي تراکم و تنوع گونه اي در شدت چرايي هاي مختلف همواره نمي تواند گوياي تغييرات ايجاد شده به وسيله فشار چراي دام باشد چرا که در مناطق خشک گياهان استرس هاي محيطي را تحمل کرده، چراي دام در اين مناطق نمي تواند در حذف کامل يک گونه نقش موثري داشته باشد. و از آن جايي که چراي دام بيشترين اثر خود را روي درصد تاج پوشش گونه غالب و به دنبال آن ترکيب گونه اي يک منطقه اعمال مي کند، لذا به نظر مي رسد شاخص سيمپسون با تاثير گرفتن بيشتر از درصد تاج پوشش گونه غالب در مقايسه با شاخص شانون که حساسيت زيادي به گونه هاي نادر دارد شاخص مناسبتري جهت پايش (بررسي تغييرات ناشي از چراي دام) در مراتع خشک مي باشد.

 
کلید واژه: تراکم، تنوع گونه اي، ترکيب گونه اي، گراديان چرا، ندوشن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی