برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه بین نوع مالکیت و وضعیت مرتع با تاکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني نسب معصومه سادات,باراني حسين,ديانتي تيلكي قاسمعلي
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
چکیده: 

شيوه هاي بهره برداري از مراتع جهت چراي دام در قالب سه نوع نظام بهره برداري افرازي، مشاعي و شورايي تعريف مي شود که از کارايي اجتماعي متفاوتي برخوردارند. هدف از انجام اين پژوهش سنجش کارايي هر يک از نظام هاي بهره برداري و تاثير آن بر مديريت و وضعيت مرتع است. با توجه به اين موضوع، اقدام به مقايسه مديريت افرازي، مشاعي و شورايي از نظر وضعيت، تعداد دام مازاد در واحد سطح و سطح حداقل مرتع براي هر بهره بردار گرديد و شيوه هاي مختلف از نظر اين عوامل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. در اين راستا نقشه سامان عرفي مراتع شهرستان اراک جهت اندازه گيري عوامل ذکر شده انتخاب گرديد و وضعيت مرتع در هر سامان اندازه گيري شد. نتايج نشان مي دهد شيوه افرازي به عنوان مطلوب ترين شيوه در جهت حفظ وضعيت و بهبود مراتع و سطح حداقل مرتع بيشتر براي هر بهره بردار معرفي گرديد و پايداري اجتماعي مطلوبتر اين شيوه، موثر شناخته شد. به علت چراي مفرط و چراي بيش از ظرفيت مرتع در همه مديريت هاي مطالعه شده رابطه معني داري بين دام مازاد و انواع مالکيت مشاهده نشد.

 
کلید واژه: نظام هاي بهره برداري، وضعيت مرتع، دام مازاد در واحد سطح
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی