برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تهیه نقشه خطر بهمن در محیط GIS و الویت بندی گذرگاههای بهمن گیر (مطالعه موردی: قسمتی از گذرگاههای بهمن گیر حوزه آبخیز شمشک)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: راهدان عباس*,بيگي حامد,محمدرضايي مريم,رحيمي مجيد
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1397دوره 4
 
 
چکیده: 

بهمن با حرکت توده هاي برف بر روي دامنه هاي پرشيب، زماني که برف شرايط ناپايداري بر روي شيب داشته باشد و به دنبال تحريک يک عامل خارجي (مانند وزن برف تازه باريده، باد، وزن يک کوهنورد و غيره) ايجاد مي شود. وقوع بهمن تابع شرايط محيطي از قبيل بستر برف، گرم شدن برف در طول روز، شيب مناسب و غيره است. بهمن ها از جايي شروع مي شوند که دسترسي به آن چندان ساده نيست و همين امر باعث مي شود وقوع بهمن ها خيلي ناگهاني و غافلگيرکننده باشد. اگر اين مناطق موردبررسي دقيق قرار گيرند و پوشش برف در آن ها موردتوجه واقع شود کمک شاياني به برنامه ريزان خواهد کرد تا به مقابله با بهمن نائل آيند. در اين مطالعه پس از جمع آوري اطلاعات نقشه اي و ساير اطلاعات مختلف مربوط به منطقه مطالعاتي با استفاده از نرم افزار ArcGIS10.3 منطقه از نظر ميزان خطر وقوع بهمن مشخص گرديد. در ابتدا نقشه توپوگرافي 1:25000 منطقه موردمطالعه با استفاده از نرم افزار ArcGIS10.3 رقومي شد، سپس با استفاده از آن (نقشه طبقات ارتفاعي هيپسومتري) تهيه گرديد. با توجه به اهميت شيب دامنه در تجمع برف و وقوع بهمن اقدام به تهيه نقشه شيب شد. سپس با استفاده از نقشه رقومي شده، نقشه جهت شيب تهيه گرديد. از روي هم اندازي اين لايه هاي اطلاعاتي دامنه هاي در معرض خطر مشخص شد. اثر کاربري اراضي، موقعيت و وسعت برونزدهاي سنگي، نوع سازند زمين شناسي و شکل شيب دامنه ها در افزايش احتمال وقوع بهمن روي دامنه هاي در معرض خطر بررسي شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده و نقشه توپوگرافي منطقه گذرگاه هاي بهمن گير مشخص و ازنظر ميزان خطر اولويت بندي شد.

 
کلید واژه: گذرگاه هاي بهمن گير، نقشه خطر، نرم افزار ArcGIS10.3، رخساره هاي فرسايشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی