نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر کاربرد برخی سویه های باکتری جنس باسیلوس در عملکرد گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يونسي سارا,اصغرزاده احمد,درويش كجوري فرخ
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1397دوره 4
 
چکیده: 

باکتري هاي ريزوسفري محرک رشد گياه به طرق مستقيم وغير مستقيم باعث بهبود رشد و عملکرد گياه مي شوند. در اين پژوهش، خصوصيات محرک رشد 10سويه از باکتري هاي جنس باسيلوس با دو فرمولاسيون مختلف (با کيتوزان و بدون کيتوزان) و تاثير آن ها بر رشد گندم در شرايط گلخانه اي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. تاثير استفاده از کيتوزان و عدم استفاده از آن بر روي اکثر شاخص هاي رشد در سطح يک درصد معني دار بود، به طوري که بيشترين ميزان عملکرد در تيمارهاي عدم استفاده از کيتوزان بوده است. اثر متقابل تيمارهاي باکتري و سطوح مختلف کيتوزان بر روي صفات فيزيولوژيک و مورفولوژيک گندم نشان داد که در رابطه با اکثر شاخص هاي رشد بيشترين ميزان عملکرد مربوط به تيمارهاي فاقد کيتوزان با باکتري B. polymixa بوده است.

 
کلید واژه: باکتري هاي ريزوسفري محرک رشد گياه، شاخص هاي رشدي گندم، کيتوزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی