برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ريزازديادي بادرنجبويه (.Micropropagation of lemon balm (Melissa officinalis L

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرب زادگان محمدصادق,تقي زاده مريم,تقي زاده فاطمه
 
 
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
 
چکیده: 

بادرنجبويه Melissa officinalis L. از گياهان معطري است که مردم بعضي سرزمينها از مدتها پيش خواص دارويي آن را مي دانستند و براي درمان برخي بيماريها از آن استفاده مي کردند. ازآنجاييکه در سالهاي اخير علاقه زيادي به مواد طبيعي معطوف شده و اکثر داروهاي رايج مورد استفاده از منابع طبيعي استخراج مي گردد و کمپاني هاي دارو سازي عمدتا به مواد توليد شده از گياهان وابسته اند کشت بافت گياهي روش ديگري براي تکثير تجاري گياهان دارويي است و بطور وسيعي مورد استفاده واقع مي شود. اين پژوهش راهکار مناسبي براي تکثير درون شيشه اي بادرنجبويه است که در آن با استفاده از ريزنمونه هاي شاخساره بطول 10 ميلي متر و ديسک هاي پهنک برگ به قطر 10 ميلي متر در شرايط گندزدايي شده انجام شد. از تنظيم کننده هاي رشد (بنزيل آدنين، بنزيل آمينوپورين، کينتين، ايندول بوتريک اسيد، نفتالين استيک اسيد، ايندول استيک اسيد) در محيط کشت پايه موراشيگي و اسکوگ(M.S)  كه به آن 3% سوکروز و 8 گرم در ليتر آگار افزوده شده بود کشت شدند. ترکيب 0.1 ميلي گرم در ليتر NAA، 1.5 ميلي گرم در ليترBAP  و 0.01 ميلي گرم در ليترIAA ، 1 ميلي گرم در ليتر BA براي پرآوري شاخساره هر دو ريزنمونه مناسب ترين تيمار بودند. نتايج حاصل نشان داد که ريز نمونه هاي پهنک برگ نسبت به ريز نمونه هاي شاخساره واکنش بهتري در محيط درون شيشه اي نشان مي دهند. ترکيب 0.01 ميلي گرم در ليترKin ، 0.5 ميلي گرم در ليتر IBA و 1 ميلي گرم در ليتر NAA، براي ريشه زايي طول ريشه و وزن تر ريشه مناسب ترين بودند. گياهچه ها پس از سازگاري به محيط بيرون انتقال داده شدند.

 
کلید واژه: بادرنجبويه، ريزازديادي، تنظيم کننده هاي رشد، شاخساره، پهنک برگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی