برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسایی و مدلسازی روابط میان عوامل کلیدی شکست پیاده سازی سیستم های ERP

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايماني نژاد محمدباقر,نبوي فرد سيدمجتبي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مديريت و مهندسي صنايع
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه رويداد پردازش رستان
زمان:  1397دوره 1
 
چکیده: 

امروزه سازمان ها به فناوري اطلاعات در جهت افزايش ارتباطات، يکپارچه سازي و انتقال سريع اطلاعات بيش از گذشته نياز دارند. سيستم هاي ERP نمونه اي از سيستم هاي يکپارچه ساز اطلاعات است که در چند دهه اخير مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. متاسفانه در کشور ايران به دليل عدم توجه به الزامات پياده سازي اين سيستم ها و ويژگي هاي سازمان هاي هدف، اجراي آنها از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است. هدف از اين پژوهش شناسايي و مدلسازي عوامل کليدي شکست پياده سازي سيستم هاي ERP است تا از اين طريق به تيم هاي پروژه و مشاوران در جهت پياده سازي موفق اين سيستم ها کمک کند.در اين پژوهش از طريق مرور ادبيات و مصاحبه با خبرگان 31 عامل کليدي شناسايي شد و از طريق روش دلفي عوامل شناسايي شده در 8 گروه دسته بندي گرديد. به منظور اولويت بندي عوامل نيز از روش مدلسازي ساختاري تفسيري و رجوع به 10 نفر از خبرگان اين حوزه به منظور نظرسنجي استفاده شد. نتايج بدست آمده بيان مي دارد که عوامل مديريت، مشاورين، زيرساخت هاي IT و فروشنده در اولويت عوامل شکست پياده سازي سيستم هاي ERP قرار دارند.. کميت تعداد عوامل شناسايي شده و دسته بندي آنها، خبره محور بودن و استفاده از رويکرد ساختاردهي مساله از نوآوري هاي اين پژوهش است. براي جلوگيري از شکست ERP و کنترل ساير عوامل موثر، لازم است تا تصميم گيرندگان به عوامل مديريت، مشاورين، زيرساختهاي IT و فروشنده، توجه ويژه داشته و از خاصيت بينابيني عوامل کاستي داده ها، پروژه و کاربران استفاده کنند.

 
کلید واژه: برنامه ريزي منابع سازمان، پياده سازي ERP، عوامل کليدي شکست، مدلسازي ساختاري-تفسيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی