نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشی معنویت درمانی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني نسرين*
 
 *دانشگاه آزاد، واحد ساوه
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشي معنويت درماني در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه انجام شده است. تحقيق از نوع کاربردي مي باشد يک پژوهش نيمه آزمايشي از نوع طرح آزمايشي با پيش آزمون- پس آزمون به همراه گروه کنترل مي باشد جامعه آماري، شامل کليه زنان مبتلا به سرطان سينه با دامنه سني 55-35 سال که در سال 1394 براي اولين بار اين بيماري در آنها تشخيص داده شده است. با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 30 نفر از بيماران به عنوان نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش انتخاب شدند و 15 نفر از آنها بصورت تصادفي در گروه آزمايش و 15 نفر بصورت تصادفي در گروه کنترل جايگزين شدند. مداخلات مربوط به معنويت درماني و کيفيت زندگي در بيماران مبتلا در سرطان هر کدام جداگانه در 8 جلسه يک و نيم ساعته، هفته اي يک بار، به صورت گروهي انجام شد، که با توجه به پروتکل درماني تدوين شد، پرسشنامه کيفيت زندگي روي افراد اجرا شد، همچنين براي تحليل يافته ها از آزمون تحليل کواريانس استفاده شد. آموزش معنويت درماني و مولفه عملکرد جسماني مولفه محدوديت هاي ايفاي نقش ناشي از وضعيت سلامت جسماني، ناشي از مشکلات هيجاني مولفه خستگي مولفه سلامت عاطفي مولفه عملکرد اجتماعي مولفه سلامت عمومي مولفه درد، از عوامل پرسشنامه بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه تاثير دارد.

 
کلید واژه: معنويت درماني، کيفيت زندگي، سرطان سينه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی