نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان رضایت کاربر و تمایل به استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفري نرگس*,عباسي ابراهيم
 
 *دانشگاه الزهرا، دانشکده مديريت
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

مشخص ساختن سيستم اطلاعاتي و منابع انساني نخستين و مهمترين گام رهيافت موفقيت آميز مديريت است. بسياري از سازمان ها براي استفاده از مزاياي فناوري اطلاعات، سرمايه گذاري هاي زيادي انجام داده اند اما گاهي علي رغم سرمايه گذاري هاي کلان در اين حوزه نتايج مورد انتظار حاصل نشده است و حتي باعث هدر رفتن سرمايه اوليه نيز شده است. بنابراين در اين تحقيق ما قصد داريم بررسي کنيم به کارگيري اين فناوري نوين از جمله سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه که زير مجموعه اي اين فناوري است چقدر مي تواند به وظيفه اصلي خود که بهبود عملکرد افراد و رضايت کاربران است کمک کند. جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان شاغل در شرکت همکاران سيستم شهر تهران مي باشد. در پژوهش حاضر، روش توصيفي- تحليلي همبستگي، مورد توجه قرار گرفت. حجم نمونه 89 نفر مي باشد. در اين تحقيق سعي شد تا داده هاي بدست آمده از پرسشنامه ها با معرفي روش هاي آماري آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. همانطور که ملاحظه شد 3 متغير مستقل اين تحقيق توانست بيش از نيمي از تغييرات متغير وابسته رضايت و تمايل به استفاده کاربران را بيش بيني کند.

 
کلید واژه: سيستم اطلاعات مديريت پروژه، مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت پروژه، پشتيباني تصميم گيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 206   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی