نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکاوی رویکردهای ادبی در تفسیر «غریب القرآن»

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دست رنج فاطمه*
 
 *گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه اراک
 
عنوان همایش: همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشي مديريت مدبر
زمان:  1396دوره 4
 
چکیده: 

غريب القرآن يکي از شاخه هاي مهم علم مفردات است و علم مفردات دانش گسترده اي است که در آن درباره معاني الفاظ مفرد و عوارض آن و چگونگي کاربردشان سخن گفته مي شود. تفسير مبتني بر مباحث زباني و ادبي قرآن از جمله گرايش هاي کهن در تفسير قرآن است. مفسران از قرن دوم به بعد تفاسير لغوي يا غريب القرآن را سامان بخشيدند. «غريب القرآن» زيدبن علي (ع) از کهن ترين تراث قرآني شيعه در زمينه غريب القرآن است. سيره زندگي زيدبن علي (ع) و مواضع ائمه اهل بيت نسبت به وي، شان وجلالت او را آشکار مي سازد. از لابه لاي آثار او مي توان سيطره علمي ايشان به قرآن و حديث را ملاحظه کرد. رويکردهاي ادبي در اين تفسير، در دو بعد «علوم بلاغي» و «بعد لغوي و واژگاني قرآن» قابل بررسي است. ريشه يابي لغات مشکل و غريب قرآن، استشهاد به اقوال قبايل عرب و بيان کاربردهاي مختلف يک لغت در قرآن، بحث پيرامون معربات، بيان ترادف، اشتراک لفظي و نکات بلاغي نظير مجاز، کنايه در آيات قرآن از مهم ترين ويژگي هاي تفسيري او در ابعاد ياد شده است.

 
کلید واژه: گرايش تفسيري، تفسير ادبي، زيدبن علي (ع)، غريب القرآن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 261   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی