برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رویکرد فرآیند ارتباطات ترویج به توسعه پایدار کشاورزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گل محمدي فرهود*,جان نثارمقدم قطب الدين,دادرس مقدم علي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
 
چکیده: 

هدف اين مقاله، ارائه يک چهارچوب توصيفي و کارکردي از نقش فرآيند ارتباطاتي ترويج در توسعه پايدار و بويژه چالش هاي پيش روي آن در اين موضوع در قرن جديد مي باشد و سعي دارد با توجه به تحولات شگرف جهاني درفن آوري، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سياست، و… جايگاه مناسب ترويج کشاورزي را در برخورد با اين چالش ها و نقش آن را در توسعه پايدار بيان کند.
بدين منظور يک مطالعه نسبتا وسيع و جامع از منابع فارسي و انگليسي اينترنتي با توجه به تجارب، ديدگاهها و مطالعات مولف در اين زمينه صورت گرفته است دراين نوشتار، پس از تعريف فرايند ارتباطات و روابط آن با فرآيندهاي تغيير اجتماعي و اشاعه و نشر نوآوريها، به شناسايي عناصر فرآيند نشر نوآوريها و شباهتهاي آن با مدل ارتباطات
S-M-C-R-E، نمونه اي برتر فرآيند تصميم نوآوري ها; نقش و عملکرد کانالهاي گوناگون ارتباط فردي و جمعي در مراحل مختلف نشر نوآوريها; مبحث ارتباطات با توجه به مطالعه سيستم ها، دلايل برقراري ارتباط در ترويج کشاورزي و روستايي، نقش فرآيند ترويج با مسائل عمده جهان امروز، اصول ارتباطات در ترويج کشاورزي، عوامل بازدارنده در ارتباطات براي پذيرش ايده هاي نو در ترويج کشاورزي، نقش ارتباطات به عنوان اهرمي در ترويج کشاورزي، بررسي نتايج يک تحقيق درمورد رابطه بين آموزش کشاورزان و عملکرد اقتصادي آنان در چندين کشور توسعه يافته و توسعه نيافته، بررسي نقش آموزش ترويجي در توسعه کشاورزي در هندوستان، موقعيت و وظايف آموزش و ترويج کشاورزي به ويژه در اوايل قرن جديد، مفاهيم توسعه پايدار، کشاورزي پايدار، رابطه اي بين توسعه پايدار و ترويج کشاورزي، نقش و جايگاه توسعه پايدار در تعيين اهداف ترويج، نقش و عملکردهاي ترويج کشاورزي براي توسعه پايدار از نظر کارشناسان سازمان خوار و بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) و بيان نتايج يک سمينار بين المللي در اين مورد به نام ((ادغام موضوع هاي توسعه پايدار و محيطي به سوي برنامه هاي آموزش و ترويج کشاورزي)) که به وسيله اين سازمان اجرا شد، مي پردازد. آنگاه به بيان نظرات دکتر ((کريس گارفورث)) درمورد «حمايت از کشاورزي پايدار از طريق ترويج در کشورهاي آسيايي» ميپردازد و به معرفي از راهبردهاي موفق و مورد تاکيد سازمان فائو براي ترويج کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه در قرن جديد مي پردازد. (رهيافت راهبردي ترويج کشاورزي يا SEC).
در انتها با اشاره اي اجمالي به جايگاه گذشته و فعلي ترويج کشاورزي در ايران با توجه به موارد فوق الذکر پيشنهاداتي را براي نظام ترويج کشاورزي ايران در راستاي توسعه پايدار ارائه مي دهد.

 
کلید واژه: ارتباطات، تغيير اجتماعي، اشاعه و نشر، نوآوريها، سيستم، ترويج کشاورزي، توسعه، پايداري، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 764   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی