برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل محتوا برنامه درسي دين و زندگي دوره متوسطه از نظر ميزان توجه به نيازهاي اجتماعي دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هاشمي سيداحمد*,عليپور يعقوب,خادمي سولماز
 
 *گروه علوم تربيتي، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامي، لامرد، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي آسيب شناسي و آسيب زدايي پديده شكاف بين نسلي (زمينه ها، چالش ها، و راهكارها)
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه فرهنگي هنري بام پژوهش پرواز جنوب
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان توجه به نيازهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه در برنامه درسي دين و زندگي دوره متوسطه بود. جامعه آماري پژوهش شامل محتواي سه کتاب دين و زندگي دوره متوسطه به همراه راهنماي معلم اين کتاب ها بود. در پژوهش پيش رو، تمام محتواي کتاب هاي اشاره شده، مورد بررسي قرار گرفت، بنابراين حجم نمونه در اين پژوهش با حجم جامعه برابر بود. اين پژوهش به شيوه توصيفي و روش تحليل محتوا انجام شد. ابزار پژوهش شامل سياهه محقق ساخته تحليل محتواي کتاب هاي درسي و کتاب هاي راهنماي معلم مي باشد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که در قسمت اهداف، ميزان توجه به نيازهاي اجتماعي دانش آموزان در سطح نسبتا متوسط قرار دارد و در قسمت محتواي کتاب هاي درسي و کتاب هاي راهنماي معلم، ميزان توجه به نيازهاي اجتماعي دانش آموزان در سطح بسيار ضعيفي قرار دارد. در اين راستا، پيشنهاد مي شود محتواي کتا ب هاي اشاره شده، توسط مولفين و برنامه ريزان کتاب هاي درسي مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: تحليل محتوا، دين و زندگي، نيازهاي اجتماعي، برنامه درسي، کتاب هاي درسي، کتاب هاي راهنماي معلم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 181   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی