برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آموزش سواد رسانه ای و مقابله با پدیده شکاف نسلی (با تاکید بر شکاف دیجیتالی بین نسل ها)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسن عالي ليلي*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي آسيب شناسي و آسيب زدايي پديده شكاف بين نسلي (زمينه ها، چالش ها، و راهكارها)
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه فرهنگي هنري بام پژوهش پرواز جنوب
زمان:  1396دوره 1
 
 
چکیده: 

عصر پيش روي ما به واسطه همگرايي ابزارهاي ارتباطي و گسترش بيش از پيش تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات به عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است. به هر حال حضور تکنولوژي جديد با درهم شکستن مرزها و نفوذ پذير ساختن آنها، معادلات زماني و مکاني پيشين را به هم زده است و با حضور اينترنت و ماهواره ها، امواج براحتي حصارها را درمي نوردند و شتابان وارد همه حوزه هاي زندگي افراد مي شوند. با توجه به اين امر و تاثير روزافزون فضاي الکترونيک ومجازي بر روي افراد به ويژه نسل جوان و بروز پديده شکاف نسلي به عنوان پيامد آن، بنابراين مهمترين ابزار به منظور جلوگيري از آسيب هاي پيش رو، شناخت وآگاهي از مولفه هاي اين پديده و مجهز بودن به شناخت همه جانبه اين فضا و محيط جديد پيش رو مي باشد. آگاهي و شناخت و تسلط بر مولفه هاي مهم ارتباطي و فرهنگي و دارا بودن دانش کافي در مواجهه با اين محيط جديد مي تواند خطرات وآسيب ها وتاثيرات مخرب فضاي مجازي را به حداقل برساند. در اين راستا پديده سواد رسانه اي يکي از راهکارهاي مهم دستيابي به دانش واطلاعات پيرامون استفاده موثر از رسانه ها مي باشد. سواد رسانه اي معياري از توانايي فردي در درک مستقل رسانه است. هدف از تحصيل سواد رسانه اي آن است که افراد دررويارويي با انبوه عظيم اطلاعات مخابره شده از رسانه هاي ديداري وشنيداري گوناگون به عنوان مخاطبيني فعال نقش موثري را دردرک پيام داشته باشند. تحصيل سواد رسانه اي همراه با پيدايش تفکر انتقادي در افراد است. بنابراين فرد مي آموزد که با دقت به ذات برنامه ها و نوشته ها و شنيده ها بيانديشد وبه نقد آنها بپردازد. دراين پژوهش با استفاده از روش اسنادي ومطالعه ومرورمنابع موجود به بررسي وتوصيف پديده شکاف نسلي با تاکيد برشکاف ديجيتالي بين نسل ها و استفاده از عنصر مهم سواد رسانه اي در مواجهه با اين پديده مي پردازد.

 
کلید واژه: نسل، شکاف نسلي، شکاف ديجيتالي، سواد رسانه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 247   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی