نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین حجم برجای بلوک های سنگ ساختمانی با توجه به مشخصات توده سنگ، مطالعه موردی معادن تراورتن محلات

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نامجو سعيد,خوشرو سيدحسن*
 
 *دانشکده مهندسي معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي اميرکبير
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي مطالعات ميان رشته اي در علوم پايه و مهندسي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

قبل از اقدام براي باز کردن معدن کواري و استخراج بلوک هاي سنگ، تخمين حجم بلوک ها از اهميت بسزايي برخوردار است. از آنجايي که معادن کواري نياز به مقدار زيادي سرمايه دارند، بنابراين اگر حجم بلوک هاي قابل استخراج، قبل از انجام هرگونه عمليات معدنکاري پيش بيني شود از سرمايه گذاري در بسياري از معادن غير اقتصادي جلوگيري مي شود. به طور کلي حجم بلوک هاي سنگ را مي توان با استفاده از تحليل اندازه گيري هاي فاصله داري درزه ها تخمين زد. اندازه گيري درزه ها را مي توان با انتخاب چندين خط برداشت در رخنمون هاي سنگي انجام داد. با انتخاب خطوط برداشتي به طول کلي 1362 متر در امتداد 134 سينه کار از معادن تراورتن محلات، فاصله داري و ساير ويژگي هاي درزه ها اندازه گيري و ثبت گرديد. با تجزيه و تحليل اطلاعات برداشت شده، متوسط تعداد حجمي برجاي درزه (Jvi) برابر با 0.35 درزه در هر مترمکعب، متوسط فاکتور شکل بلوک (b) برابر با 36.73 و متوسط فاصله داري درزه ها براي معادن مورد مطالعه برابر با 9.02 متر محاسبه گرديد. سپس با استفاده از سه روش استفاده از فاصله داري درزه ها، استفاده از تعداد حجمي درزه و استفاده از چگالي وزني درزه داري، حجم برجاي بلوک هاي سنگ تخمين زده شدند. به منظور اعتبارسنجي تخمين هاي صورت گرفته، ابعاد بلوکهايي که در سال هاي اخير از معادن مورد مطالعه توليد شده اند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، که طي آن متوسط حجم بلوک هاي توليدي (Vb) برابر با 8.32 مترمکعب و تعداد حجمي درزه براي اين بلوک ها (Jvb) برابر با 1.52 درزه در هر مترمکعب بدست آمد. روابط بين مجموعه پارامترهاي محاسبه شده براي هر روش با رسم نمودارهايي مورد بررسي قرار گرفت و با مقايسه نتايج حاصل از سه روش مورد استفاده، در نهايت روش استفاده از تعداد حجمي درزه، به عنوان بهترين روش در تخمين حجم بلوک انتخاب گرديد.

 
کلید واژه: تخمين حجم بلوک، سنگ ساختماني، تراورتن، فاصله داري دسته درزه، محلات
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی