برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی همراهی پلی مورفیسم rs1144411 در ژن ویتامین (D (VDR در بیماران مالتیپل اسکلروزیس شهرستان اهواز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقي نسيم*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
 
عنوان همایش: كنگره بين المللي مطالعات ميان رشته اي در علوم پايه و مهندسي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  موسسه هم انديشان مبتكر رادمان
زمان:  1396دوره 1
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري مالتيپل اسکلروزيس يک بيماري عصبي التهابي مزمن خود ايمني سيستم اعصاب مرکزي است. در بيماري مالتيپل اسکلروزيس سيستم ايمني به آکسون هاي ميلينه در سيستم اعصاب مرکزي حمله مي کند و ميلين را در آکسون ها به ميزان متفاوتي تخريب مي کند. اين پژوهش با هدف بررسي همراهي پلي مورفيسم rs 1144411 در ژن ويتامين D (VDR) در بيماران مالتيپل اسکلروزيس شهرستان اهواز انجام شده بود.
مواد و روش: در اين پژوهش ابتدا از 75 نمونه بيمار مبتلا به
MS و 150 نمونه کنترل 4cc خون وريدي گرفته مي شود سپس استخراج DNA به روش Salting out صورت گرفته و با استفاده از جذب نوري، غلظت و خلوص آن و با استفاده از الکتروفورز بر روي ژل آگارز کيفيت DNA استخراج شده بررسي، همچنين چند نمونه محصول PCR جهت کنترل صحت Tetra-ARMS مورد توالي يابي سنگر قرار خواهند گرفت. سپس با تست آماري تي و رگرسيون لجستيک ارتباط اين واريانت با خطر ابتلا به مالتيپل اسکلروزيس مورد بررسي قرار خواهدگرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معني داري در فراواني ژنوتيپ هاي پلي مورفيسم
rs 1144411 در ژن ويتامين D (VDR) در بيماران مالتيپل اسکلروزيس و گروه شاهد (p=0.05) وجود دارد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که پلي مورفيسم
rs 1144411 در ژن ويتامين D (VDR) در بيماران مالتيپل اسکلروزيس در اين جامعه مورد مطالعه در ارتباط است.

 
کلید واژه: پلي مورفيسم rs 1144411، ژن ويتامين D، بيماران مالتيپل اسکلروزيس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی