نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

هویت و فضای شهری: مکان خاطره و بازتولید هویت جمعی در اصفهان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهرامي زهرا,قاسمي وحيد*,ربيعي كامران
 
 *دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو (غير دولتي - غير انتفاعي)
زمان:  1396دوره 7
 
چکیده: 

هويت يک جامعه و حافظه جمعي آن نه تنها از طريق مواردي همچون ادبيات، آيين هاي مذهبي، مراسم ها و جشن هاي ملي و مسابقات ورزشي توليد و بازتوليد مي شود بلکه فضاي شهري نيز از خلال مکان خاطره و فضاهاي تجربه و عمل، زمينه تقويت و تداوم هويت جمعي را فراهم مي کند. هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعه مکان خاطره به مثابه يکي از عوامل تاثيرگذار بر شکل گيري، تداوم و تقويت هويت جمعي است.
پژوهش حاضر مبتني بر پيمايش بوده و جامعه آماري آنرا کليه شهروندان 15 سال به بالاي شهر اصفهان تشکيل مي دهند که سابقه سکونت چندين ساله در شهر دارند و تجربه زيسته کافي براي پاسخگويي به سوالات تحقيق را داشته اند. حجم نمونه تحقيق 650 نفر مي باشد که به روش نمونه گيري سهميه اي و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعات قرار گرفتند. بر اساس يافته ها ملاحظه شد که مکان هاي تاريخي شهر اصفهان از قبيل مجموعه نقش جهان، سي و سه پل و پل خواجو با اختلاف زياد به عنوان سه مکان خاطره اصلي شهروندان بودند که افراد در آنها تجربه و خاطره اي از گذشته دارند. نکته جالب توجه اينکه نتايج مرتبط با اين مکان ها براي گروه هاي مختلف سني پايداري نشان مي دهد و تقريبا همه گروه هاي سني مکان خاطره اول آنها در اصفهان مکان هاي تاريخي مي باشد. اين پيوستگي ميان نسل هاي مختلف حکايت از نقش مکان خاطره و فضاي شهري در بازتوليد هويت جمعي دارد.

 
کلید واژه: مکان خاطره، فضاي شهري، هويت جمعي، حافظه جمعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 220   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی