برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه شاخص خسارت پارک-انگ قاب هاي خمشي بتن آرمه در روش طراحي بر اساس نيرو و طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جباري سلمي زهره,ايزدي زمان آبادي اسماعيل*
 
 *گروه مهندسي عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف آباد، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو (غير دولتي - غير انتفاعي)
زمان:  1396دوره 7
 
 
چکیده: 

بررسي اثرات زمين لرزه هاي اخير بر روي سازه هايي که بر اساس ضوابط روش سنتي طراحي بر اساس نيرو طراحي شده اند، نشان دهنده توجه به معيارهاي حداقلي جهت حفظ ايمني جاني افراد مي باشد. ليکن اين روش ها دقت لازم براي کنترل نمودن خسارت هاي وارد بر سازه را ندارند. روش نوين طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مکان يکي از روش هاي توسعه يافته به منظور قادر ساختن طراح براي کنترل خسارت هاي لرزه اي و سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. عموما آسيب پذيري با استفاده از شاخص هاي خسارت که توابع مفهومي از چندين متغير خسارت نظير انرژي مستهلک در سازه و شکل پذيري سازه است، بيان مي شود. در اين خصوص مدل هاي خسارت متفاوتي توسط محققين ارائه شده که يکي از متداول ترين روش ها مدل خسارت پارک-انگ مي باشد.
در اين مطالعه عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي چندطبقه که با دو روش ياد شده طراحي شده اند مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. شاخص خسارت پارک-آنگ در طبقات و به تفکيک المان هاي تير و ستون به عنوان معيار خسارت لرزه اي در اين تحقيق انتخاب شده است. بدين منظور قاب هاي خمشي بتن آرمه به دو روش تغيير مکان مستقيم و نيرويي طراحي شده و سپس عملکرد قاب ها با استفاده از تحليل هاي تاريخچه زماني غيرخطي مورد آزمون قرار گرفته است. شاخص خسارت انتخابي در طبقات تعيين و ارائه شده است. بررسي نتايج تحليل ها بر مبناي شاخص خسارت نشان مي دهد که روش طراحي مستقيم بر خلاف روش نيرويي قادر به تامين سطح عملکرد و همچنين کنترل خسارت بوده است. ضمن اينکه روش طراحي مستقيم بر مبناي تغييرمکان منجر به طراحي سازه هايي با توزيع خسارت يکنواخت تر در ارتفاع در مقايسه با روش نيرويي شده است.

 
کلید واژه: طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مکان، شاخص خسارت لرزه اي، قاب خمشي بتن آرمه، طراحي بر اساس نيرو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 108   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی