برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تطبیقی جایگاه رنگ تزیینات کاشیکاری در معماری مساجد با رویکرد به هنر اسلامی در دوره های صفویه و قاجار، نمونه پژوهش: مسجد شیخ لطف اله و مسجد نصیر الملک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيروي خوش نژاد كيميا*
 
 *موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو (غير دولتي - غير انتفاعي)
زمان:  1396دوره 7
 
چکیده: 

از ارکان اصلي معماري اسلامي توجه به معنا است. به عنوان شاخصتر?ن نمونه معماري اس?مي، مسجد مکاني است که انسان درون آن حضور الهي را احساس مي کند. رنگ در کاشيکاري هاي مساجد، علاوه بر ايجاد توازن و تعادل، جلوه اي از مفاهيم معنوي را نيز در خود دارند که در دوران مختلف، تحت الشعاع تاثيرات خارجي، است. در اين مقاله چگونگي و تحول رنگ ها کاشي هاي مساجد در دوره صفويه و قاجار مورد بررسي قرار مي گيرد. براي بررسي و تحليل، رنگ ها از مصداق هايي نظير مسجد شيخ لطف اله در اصفهان و مسجد نصير الملک در شيراز استفاده مي شود. روش گرد آوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي همچنين روش تحقيق نيز از نوع توصيفي-تحليلي انجام مي شود و در تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تطبيقي استفاده مي شود. بررسي اسناد و مدارک مکتوب طي مدت يک ماه انجام مي پذيرد ضمن مراجعه منابع و مآخذ موجود، در تجزيه تحليل ها سعي شده ابعاد مختلف مساله مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش ما را به اين نتيجه مي رساند که پيوندهاي نامريي نظام يافته ميان رنگ هاي کاشيکاري دوره صفويه به اوج مي رسد در دوره قاجار با تاثير از غرب، تحول يافته و مفهومي ديگر مي يابد.

 
کلید واژه: صفويه، قاجار، مسجد، رنگ، هنر اسلامي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 834   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی