برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پیوستگی بازار انواع گوشت (مرغ، گاو و گوساله، گوسفند و بز) مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس الديني اسماعيل*
 
 *گروه اقتصاد کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ياسوج
 
عنوان همایش: همايش منطقه اي كشاورزي، محور رشد و توسعه
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
زمان:  1387دوره -
 
چکیده: 

بازار محصولات کشاورزي از لحاظ مکاني به دو بازار سر مزرعه (عمده فروشي) و خرده فروشي (مغازه) تقسيم بندي مي شود. توليدکنندگان، محصول توليدي خود را در بازار سرمزرعه با قيمتي تحت عنوان قيمت عمده فروشي عرضه مي کنند و مصرف کنندگان در بازار خرده فروشي با قيمتي تحت عنوان قيمت خرده فروشي تهيه مي کنند. در فاصله بين اين دو بازار عملياتي همچون بسته بندي، درجه بندي و حمل و نقل روي محصول صورت ميگيرد. بررسي ارتباط بين قيمت در اين دو بازار معياري جهت سنجش پيشرفت بازار ميباشد. اين ارتباط با معياري تحت عنوان پيوستگي بازار اندازه گيري ميشود. در صورتيکه بازار محصول پيوسته باشد قانون يک قيمتي تحت اين عنوان که اختلاف قيمت بين دو بازار بيشتر از هزينه حمل، مبادله و تبديل کالا نميباشد وجود خواهد داشت و بازار کارا ميباشد و در صورت عدم پيوستگي نيروهاي جانبي بر قيمت محصول بخصوص در سطح خرده فروشي تاثيرگذارند و بازار ناکارا عمل ميکند. در پژوهش حاضر پيوستگي بلند مدت و کوتاه مدت بازار محصولات گوشتي (مرغ، گوسفند و بز، گاو و گوساله) بدليل اهميت فراوان در تامين نيازهاي پروتئيني در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد با روشهائي همچون ضريب همبستگي ساده بين دو بازار، آزمونهاي همگرائي انگل-گرنجرويوهانسون و آزمون تصحيح خطا بررسي شد. نتايج تخمين ضرايب همبستگي ساده حاکي از آنست که بيشترين پيوستگي مربوط به بازار سر مزرعه و خرده فروشي گاو و گوساله و کمترين آن مربوط به بازار گوشت گوسفند و بز ميباشد. نتايج آزمونهاي همگرائي يوهانسون و انگل-گرنجر نشان دهنده ارتباط بلندمدت و پيوستگي بازار خرده فروشي و عمده فروشي گوشت گاو و گوساله و مرغ و عدم ارتباط بلند مدت بازار خرده و عمده فروشي گوسفند ميباشد. نتايج آزمون تصحيح خطاي برداري نيز حاکي از عدم انتقال قيمت کوتاه مدت گوشت گوسفند و قيمت دام زنده آن ميباشد و در اين مورد عليت يکطرفه قيمت از خرده فروشي به عمده فروشي ميباشد. دليل عمده نيز عدم ماهيت صنعتي گوسفنداري در استان ميباشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 175   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی