برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پيش بيني پيشرفت تحصيلي از روي خودکارآمدي، اهمال کاري و اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آهنگريان زهرا*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خودکارآمدي، اهمال کاري تحصيلي و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر بود. از طرح پژوهش از نوع توصيفي همبستگي استفاده شده است. نمونه آماري 150 نفر از دانش آموزان پسر پايه اول دوره متوسطه شهرستان چالوس در سال تحصيلي 96 - 1395 مي باشد که به صورت تصادفي در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، مقياس خودکارآمدي عمومي شرر و همکاران (1982)، مقياس اهمال کاري تحصيلي سولومون و راث بلوم (1984) و اضطراب امتحان فيليپس (1979) بر روي دانش آموزان اجرا شد. تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه انجام شد. يافته ها نشان داد که بين خودکارآمدي و پيشرفت تحصيلي در سطح (0.01) همبستگي معنادار مثبت وجود دارد. ديگر يافته ها بيانگر آن بود که بين اهمال کاري و پيشرفت تحصيلي در سطح (0.01) همبستگي معنادار در جهت منفي وجود دارد. همچنين بين اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي در سطح (0.01) همبستگي معنادار در جهت منفي وجود دارد. يافته ها نقش و اهميت خودکارآمدي، اهمال کاري و اضطراب را درکسب موفقيت تحصيلي دانش آموزان خاطر نشان مي سازد.

 
کلید واژه: خودکارآمدي، اهمال کاري تحصيلي، اضطراب امتحان، پيشرفت تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 125   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی