برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارتباط خشنودی از نیازهای پایه ای در ورزش و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورآقايي اردكاني زهرا,حيدري سودابه,مهري صابر*
 
 *دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط خشنودي از نيازهاي پايه اي در ورزش با انگيزش پيشرفت در ورزشکاران بود. شرکت کننددگان تعداد 196 نفر از ورزشکاران 25 - 20 ساله استان البرز بودند. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. ابزارهداي پدژوهش شدام پرسشنامه مشخصات فردي، پرسشنامه خشنودي از نيازهاي پايه اي در ورزش و پرسشنامه انگيزش پيشرفت در ورزش بودند. يافته هاي آزمون کولموگرف اسميرنوف نشان دادند توزيع داده هاي مربوط به متغيرها نرمال بودند که بين رضايت از نيازهاي اساسي و انگيزش - پيشرفت ارتباط مثبت و معناداري وجود داشت به عبارتي ديگر نياز به داشتن روابط مثبت و حس تعلق به گروه يا جامعه، داشتن احساس عدم اجبار يا مهار شدن در اعمال فرد و موثر بودند فرد در تعاملات با محيط اجتماعي و ابدراز توانايي هاي خويش موجب افزايش انگيزش ورزشکاران مي شود.

 
کلید واژه: خشنودي از نيازهاي پايه اي، انگيزش پيشرفت، ورزشکاران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی