برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر آموزش مهارت های معنوی بر سرمایه روانشناختی در دانش آموزان دختر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يوسف زاده پروين*,تاشك آناهيتا,يوسف زاده ناهيد
 
 *دانشگاه شهيدباهنر، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسايي اثرآموزش مهارت هاي معنوي برسرمايه روانشناختي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد. پژوهش از نوع آزمايشي و با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه اجرا شد. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر بودند که به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرمايه روانشناختي بود. يافته هاي به دست آمده از تحليل کوواريانس چندمتغيره تفاوت معنادار ميان گروه آزمايش و گواه را در متغير سرمايه روانشناختي نشان دادند. از بين مولفه هاي سرمايه روانشناختي (اميد، خوشبيني، خودکارآمدي، تاب آوري) تفاوت معنادار ميان دو گروه در مولفه هاي اميد، خوش بيني و تاب آوري نشان دادند. ولي اين تفاوت در مولفه خودکارآمدي معنادار نبود. در نتيجه مي توان از آموزش مهارت هاي معنوي براي افزايش سرمايه روانشناختي دانش آموزان استفاده کرد.

 
کلید واژه: مهارت هاي معنوي، سرمايه روانشناختي، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی