برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حافظه آشکار و ترس اجتماعی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسيني سيده اشرف السادات*,ابراهيم زاده سارا
 
 *دانشگاه علوم و تحقيقات بوشهر، بوشهر، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه حافظه آشکار دانش آموزان داراي ترس اجتماعي و دانش آموزان عادي شهرستان شيراز بوده است. روش تحقيق علي مقايسه اي بود. براي اين منظور تعداد 160 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و با اجراي پرسشنامه ترس اجتماعي تعداد 30 نفر از دانش آموزان داراي ترس اجتماعي (نمرات بالا) و 30 نفر از دانش آموزان بدون ترس اجتماعي (نمرات پايين) به عنوان دانش آموزان عادي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري تحقيق شامل پرسشنامه ترس اجتماعي و آزمون حافظه بود. تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که حافظه آشکار در دانش آموزان با ترس اجتماعي و عادي تفاوت معناداري ندارد.

 
کلید واژه: حافظه آشکار، دانش آموزان داراي ترس اجتماعي، دانش آموزان عادي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی