برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سلامت روان و هوش هیجانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دوستي زهرا*,طاهر محبوبه,محمدي عبداله
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود، شاهرود، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه سلامت روان و هوش هيجاني افراد ورزشکار و غير ورزشکار انجام شد. روش طرح پژوهش توصيفي از نوع علي – مقايسه اي بود. از بين تمامي افراد ورزشکار و غير ورزشکار (40 - 25 ساله) شهرستان جاجرم در سال 1396، نمونه اي به حجم 160 نفر (80 نفر ورزشکار و 80 نفر غير ورزشکار) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامه هاي سلامت روان گلدنبرگ و هوش هيجاني شرينگ پاسخ دادند. تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که بين سلامت روان و هوش هيجاني افراد ورزشکار و غير ورزشکار تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). با توجه به يافته ها مي توان نتيجه گرفت افراد ورزشکار مستعد داشتن توانايي و استعداد ويژه در هوش هيجاني اند که آنها را قادر به انجام کارهاي بزرگ مي کند و هيجانات منفي همچون اضطراب، خشم و افسردگي را مي تواند در آنها پايين آورد و به بهبود سلامت روانشان کمک کند، بنابراين با آگاهي دادن به مردم درباره نقش ورزش در سلامت روان و هوش هيجاني مي توان سلامت روان و هوش هيجاني آنها را بهبود بخشيد.

 
کلید واژه: سلامت روان، هوش هيجاني، افراد ورزشکار، افراد غير ورزشکار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 321   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی