برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاب آوری در زنان وابسته به مواد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاظمي مهياري الهام*,ميرمهدي سيدرضا,آل ياسين سيدعلي,داوودي حسين
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خمين، خمين، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف مقايسه تابآوري در زنان وابسته به مواد و عادي انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل دو گروه، گروه اول کليه زنان وابسته به مواد در کمپ هاي ترک اعتياد و گروه دوم کليه زنان عادي شهر اصفهان بود. بدين منظور با توجه به ملاک هاي ورود و خروج تعداد 30 نفر از زنان وابسته به مواد به روش نمونه گيري هدفمند و 30 نفر زنان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته استفاده شد. نتايج تحليل t مستقل نشان داد در مقايسه تاب آوري زنان وابسته به مواد و عادي تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). به طوري که زنان سالم به طور معناداري داراي تاب آوري بالاتر نسبت به زنان وابسته به مواد بودند. در نتيجه تاب آوري از متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري رواني افراد وابسته به مواد به ويژه زنان معتاد است. در تبيين اين يافته مي توان گفت که افراد تاب آور در شرايط ناگوار و هنگام تجربه هيجانات منفي مي توانند سازگاري و سلامت رواني خود را حفظ کنند و از انعطاف بيشتري برخوردارند، اين افراد کمتر مستعد مصرف مواد هستند.

 
کلید واژه: تاب آوري، زنان وابسته به مواد، اعتياد، معتاد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 440   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی