برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب و حل مساله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رضايي مريم*
 
 *کميته امداد امام خميني (ره) استان تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر درک مطلب و حل مساله است. بدين منظور 40 نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي 96 - 95 از بين دو کلاس به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي، به عنوان نمونه انتخاب و با طرح پژوهش آزمايشي از نوع پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، در گروه هاي آزمايش و کنترل گمارده شدند. جهت جمع آوري داده ها از آزمون درک مطلب و مقياسه اي حل مساله استفاده شد. نتايج آزمون تحليل کواريانس چند متغيري نشان داد که تفاوت هاي معناداري بين گروه ها در متغيرهاي پژوهش وجود دارد، و نيز نتايج آزمون هاي تک متغيري حاکي از آن بود که در هر دو متغير درک مطلب و حل مساله نمرات گروه آزمايشي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش داشته است و اين افزايش، در درک مطلب بيشتر بوده است. تفاوت قابل توجه پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايشي نشان مي دهد که آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي به عنوان يک برنامه تکميلي توسط معلمين به دانش آموزان، تاثير بسيار زيادي بر ميزان پيشرفت تحصيلي آنها خواهد داشت.

 
کلید واژه: شناخت، فراشناخت، درک مطلب، حل مساله
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی