برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبيين آثار کودک آزاري در گرايش به اعتياد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسين زاده خانميري بهناز*,شالچي بهزاد,بافنده قراملكي حسن
 
 *دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبيين آثار کودک آزاري در گرايش به اعتياد دانشجويان اجرا شده است. اين پژوهش از نوع توصيفي - همبستگي بود که 400 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و آزاد اسلامي تبريز و پيام نور تبريز به شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي بر اساس دانشکده و کلاس تنظيم و پرسشنامه هاي اعتياد پذيري انيسي، پرسشنامه تجربه ي آزارديدگي در دوران کودکي برنشتاين و همکاران را تکميل نموده اند. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين تجربه ي آزارديدگي در دوران کودکي (P<0.01، r=0.35) با اعتياد پذيري دانشجويان ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين با توجه به رگرسيون همزمان، تجربه ي آزارديدگي در دوران کودکي (R2=0.014) با توان مطلوبي توانستند اعتياد پذيري دانشجويان را پيش بيني کنند. با توجه به نتايج اين پژوهش، شروع مداخلات پيشگيرانه با هدف قرار دادن تجربه ي آزارديدگي در دوران کودکي در اعتياد پذيري دانشجويان مي تواند مفيد باشد.

 
کلید واژه: اعتياد پذيري، تجربه ي آزارديدگي در دوران کودکي، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 107   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی