برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سخت رويي روانشناختي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان پسر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاجي حسني مهرداد*,محمدي عاطفه,براتي فاطمه
 
 *گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين سرسختي روانشناختي با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان پسر انجام شد. جامعه تعداد 100 دانشجو پسر دانشگاه شهرکرد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به پرسشنامه هاي سرسختي روانشناختي کوباسا و فرسودگي تحصيلي پاسخ دادند. نتايج نشان داد که بين مولفه هاي سرسختي روانشناختي (تعهد، مبارزه و کنترل) با فرسودگي تحصيلي به ترتيب 0.29، -0.17 و -0.48 رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون نشان داد که در بين مولفه هاي سرسختي - روانشناختي، مولفه کنترل، قادر به پيش بيني فرسودگي تحصيلي است. بنابراين دانشجوياني که سرسختي بالايي دارند در برابر مشکلات ديرتر تسليم ميشوند و با به کارگيري راهبردهاي موثر در برابر فرسودگي تحصيلي مقاومت بيشتري نشان مي دهند. به مشاوران توصيه مي شود از نتايج پژوهش حاضر در جهت طراحي برنامه هاي موثر در جهت کاهش فرسودگي تحصيلي بهره گيرند.

 
کلید واژه: سرسختي روانشناختي، فرسودگي تحصيلي، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 105   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی