برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير آموزش هوش معنوي بر پرخاشگري و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان دختر - مقطع متوسطه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روحي افروز,تکلوي ورنياب سميه*
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردبيل، اردبيل، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش بررسي تاثير آموزش هوش معنوي بر پرخاشگري و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان دختر دوره ي متوسطه بود. روش مطالعه از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر (15 نفر گرروه آزمايش، 15 نفر گروه گواه) بودند که از ميان کليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبيل در نيمه ي اول سال 1395 به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشرنامه پرخاشگري، پرسشنامه سازگاري فردي - اجتماعي کاليفرنيا بودند. يافته هاي به دست آمده از آزمون تحليل کوواريانس نشان دادند که آموزش هوش معنوي باعث کاهش پرخاشگري، افزايش سازگاري فردي اجتماعي در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبيل شد. براساس يافته هاي به دست آمده مي توان نتيجه گرفت هوش معنوي از سازه هاي تاثيرگذار است و از آموزه هاي مبتني بر معنويت مي توان در ارتقا سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان استفاده کرد.

 
کلید واژه: آموزش هوش معنوي، پرخاشگري، سازگاري فردي اجتماعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی