برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نجاري الموتي بتول*,تيزدست طاهر,فرهنگي عبدالحسن
 
 *گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنکابن، تنکابن، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان با رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل است. اين پژوهش يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. از بين کليه دانشجويان متاهل زن و مرد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال که در نيمسال دوم سال تحصيلي 95 - 94 در مقطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند، 363 نفر با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه هاي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و رضايت زناشويي انريچ را تکميل نمودند. نتايج به دست آمده نشان داد که بين راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان با رضايت زناشويي رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بين راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان با رضايت زناشويي رابطه معنادار منفي وجود دارد. و در تحليل رگرسيون گام به گام راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان، رضايت زناشويي را پيش بيني مي کنند و از بين نه راهبرد تنظيم شناختي هيجان فاجعه آميز پنداري و تمرکز مجدد مثبت پيش بيني کننده ي رضايت زناشويي است که اين امر مي تواند ناشي از تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي مربوط به خانواده باشد، همچنين راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان با عزت نفس، تاب آوري، خوش بيني، سازگاري مثبت، تعاملات اجتماعي مثبت و سلامت روان ارتباط مثبت دارد که همه اين عوامل از معيارهاي مثبت بر رضايتمندي زناشويي است و تائيد کننده فرضيه هاي پژوهش است.

 
کلید واژه: راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، رضايت زناشويي، دانشجويان متاهل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 329   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی