نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر کیفیت رابطه زناشویی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيميايي سيدعلي*,محمدي سميه,مشهدي علي
 
 *گروه مشاوره، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر تغيير سبک زندگي بر کيفيت روابط زناشويي انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش شامل زوج هاي مراجعه کننده به يک مرکز مشاوره در شهرستان تربت حيدريه بود که 16 زوج به روش نمونه گيري در دسترس در دو گروه آزمايش و مداخله نما جايگزين شدند. در نهايت با انصراف دو زوج از هر گروه تعداد 16 نفر (8 زوج) در هر گروه قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه کيفيت روابط زناشويي باسبي و همکاران استفاده شد. يافته هاي حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش مبتني بر تغيير سبک زندگي باعث بهبود کيفيت روابط زناشويي شد. در نتيجه آموزش مبتني بر تغيير سبک زندگي با تاکيد بر وحدت شخصيت و ماهيت ذهني و هدفمندي رفتار و با رويارويي مستقيم افراد با وظايف و چالش هاي زندگي به خوبي مي تواند باعث بهبود کيفيت روابط زناشويي شود.

 
کلید واژه: آموزش سبک زندگي، کيفيت روابط زناشويي، زوجين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی