برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان تیزهوش و عادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شريف راز مهسا*,صادقي روژان,شاه حسيني ستاره,عظيمي رحمت اله
 
 *دبيرستان فرزانگان 1 تهران، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه ي طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانش آموزان تيزهوش و عادي بود. روش تحقيق علي مقايسه اي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دختر، پايه دهم مدارس استعدادهاي درخشان و عادي شهر تهران بود. نمونه موردپژوهش 120 نفر از دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان عادي که به روش نمونه برداري خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ پاسخ دادند. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد که در 18 طرحواره ناسازگار اوليه تفاوت معني داري در بين دو گروه دانش آموزان دختر تيزهوش و دانش آموزان دختر مدارس عادي در سطح (P<0.05) وجود دارد و در کليه طرحواره هاي ناسازگار اوليه، دانش آموزان تيزهوش دختر کمتر از دانش آموزان دختر مدارس عادي مي باشد.

 
کلید واژه: طرحواره هاي ناسازگار اوليه، پرسشنامه يانگ، تيزهوش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی