برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر قصه درمانی شناختی رفتاری بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رهنوردبخشايش مهدي*,عزيزي مرتضي
 
 *دانشگاه علوم و تحقيقات، واحد تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره انجمن روانشناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسي ايران
زمان:  1396دوره 6
 
چکیده: 

پرخاشگري از شايع ترين مشکلات کودکان است و با توجه بر اينکه شکل گيري هوش هيجاني در سال هاي اوليه زندگي کودک انجام مي گيرد، هدف تحقيق، بررسي تاثير قصه درماني شناختي رفتاري بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي بود. روش تحقيق شبه آزمايشي با پيش و پس آزمون گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد 30 نفر دانش آموز بودند که از ميان کليه ي دانش آموزان پسر دوره دوم (پايه هاي چهارم، پنجم و ششم) ابتدايي ناحيه ي يک تبريز در سال تحصيلي 94 - 93 با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگري باس پري و هوش هيجاني برادبري گريوز بودند. يافته هاي حاکي از آن بودند که قصه درماني به طور معني داري بر افزايش هوش هيجاني و کاهش پرخاشگري تاثير داشت. جهت افزايش هوش هيجاني و کاهش پرخاشگري از قصه درماني مي توان استفاده کرد.

 
کلید واژه: قصه درماني شناختي رفتاري، هوش هيجاني، پرخاشگري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 193   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی